Æfingagjald og skráningarupplýsingarPrenta

Fótbolti

Skráning iðkenda fyrir starfsárið 2015-16

Allir iðkendur þurfa að skrá sig til þátttöku og greiða æfingagjöld. Núna er aðeins eitt gjaldtímabil, árgjald í 3. – 7. flokki og skrá forráðamenn iðkendur inn sem heilsárs iðkendur. Í 8. flokki er tímabilin þrjú, haust, vetur og sumar.

Skráningar fara áfram fram í gegnum NORA skráningarkerfið sem hægt er að nálgast hér fyrir neðan 

Skráning Iðkenda

Við vekjum athygli á nú er hægt að ganga frá gjöldunum jafnt á innheimtu í heimabanka og kreditkorti, hægt er að skipta greiðslu árgjaldsins niður á mest 12 mánuði. Ef valið er að greiða með innheimtu í heimabanka þá skal velja greiðsluseðill annars kretitkort.

Þeir foreldrar/forráðamenn sem lenda í vandræðum með skráningu er bent á að hafa samband við skrifstofu knattspyrnudeildar, ganga frá æfingargjöldum og við aðstoðum eða sjáum um frágang skráningar.

Þeir sem ekki eru í stakk búnir að kljúfa þær greiðslur sem deildin setur er bent á að sinna samt skráningu á skrifstofu deildarinnar. Því engum verður meinað að æfa. Við finnum alltaf einhver ráð og farið er með þau mál sem trúnaðarmál.

Síminn á skrifstofu knattspyrnudeildar er 421 1160 / 862 8906 (framk.stjóri), netfang njardvikfc@umfn.is

Upplýsingar um starf yngri flokka

Hér eru allar helstu upplýsingar um starfsemi yngri flokka sem við vonumst til að forráðamenn kynni sér vel. Við áskiljum við okkur rétt að gera breytingar frá því sem upp er talið ef ástæða er til eða þurfa þykir vegn aannarra breytinga. Starfsárið hefst 1. október 2015 og stendur fram að mánaðarmótum ágúst – september 2016.

Innritunarskilmálar;

Greiðslur æfingagjalda og greiðslumöguleikar

  1. Ganga frá greiðslum við skráningu í skráningarkerfi NORA þar sem hægt er að setja árgjaldið á raðgreiðslur og greiða þau í 1 til 11 greiðslum á greiðslukortum. Skráningar hefjast 25. september 2015 og eiga allir verðandi iðkendur á starfsárinu að hafa lokið skráningu fyrir 4. nóvember 2015. Eftir þann tíma fara allar skráningar fram í gegnum skrifstofu deildarinnar.
  2. Þeir sem ekki hafa aðgeng að greiðslukortum geta fengið að skipta greiðslum niður annað hvort með því að láta greiðsluþjónustu sína hjá viðskiptabanka dreifa henni eða fá umsamda greiðslu inná heimabanka sem kröfu.
  3. Deildin innheimtir ekki æfingagjöld með greiðsluseðli. Óski greiðandi eftir greiðsluseðli eða að fá að greiða þannig er það gert samkvæmt nánara samþykki.
  4. Iðkandi telst hafa hafið æfingar frá þeim tíma sem hann er skráður við æfingar hjá þjálfara.
  5. Ef iðkandi hættir iðkun fellur greiðsla niður frá næstu mánaðarmótum eftir að foreldri/forráðamaður hefur tilkynnt að iðkandi er hættur.

Forráðamaður skal tilkynna að barn sitt sé hætt iðkun með því að senda tilkynningu um það á netfang deildarinnar njardvikfc@umfn.is .

Afslættir æfingagjalda

*Systkynaafsláttur er 30 % sem er dreginn af yngra barninu. Séu systkini fleiri en tvö skal veittur áfram 30% afsláttur.

Hvatagreiðslur Reykjanesbæjar

Reykjanesbær greiðir árlega hverju barni sem lögheimili á í bæjarfélaginu og er á aldrinum 6-16 ára (er í grunnskólanámi) kr. 15.000 til niðurgreiðslu á viðurkenndu íþrótta,- tómstunda og listgreinastarfi. Skilyrði þess að hægt sé að nýta hvatagreiðslurnar er að um skipulagt starf sé að ræða, sem er stundað undir leiðsögn þjálfara og kennara/leiðbeinanda og nái yfir eina önn eða að lágmarki 8 vikur. Hafi viðkomandi ekki nýtt sér hvatagreiðslur að hluta eða að fullu þá falla eftirstöðvar niður um áramót.

Fræðslusvið Reykjanesbæjar biður gjaldkera íþrótta- og tómstundafélaga (líka listgreinar s.s. dans, söngur og ballet) í Reykjanesbæ að senda á rafrænu formi (exelskjal) eftirfarandi upplýsingar á netfangið hvatagreidslur@reykjanesbaer.is

Staðfestingu á að iðkandi /þátttakandi hjá deild/félagi hafi greitt æfinga- eða þátttökugjald vegna ársins 2015, upphæð gjaldsins, kennitölu og nafn barns og kennitölu, reikningsnúmer og nafn foreldris/forráðamanns. Þegar þessar upplýsingar hafa borist Þjónustuveri bæjarins mun Reykjanesbær greiða kr. 15.000.- til foreldra barna í gegnum kerfið Mitt Reykjanes
Greiðsla fer fram 10. hvers mánaðar í fyrsta skipti 10.febrúar og lýkur 10. desember 2015. Hvatagreiðslur nýtast ekki fyrir Frístundaskólann.

Sækið um hvatagreiðslur á https://mittreykjanes.is/web/login.html

Gjaldskrá 2014 – 2015

Gjaldskrá knattspyrnudeildar hækkar frá fyrra ári um 5.500 kr, sem gerir rúmlega 499 kr hækkun á mánuði, en er óbreitt á 7.flokki. Knattspyrnudeildin hefur verið tregt til að hækka gjöldin í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu en við verðum að bregðast við breyttum aðstæðum til reksturs. Við eigum eftir þessa hækkun ennþá talsvert langt í að ná gjöldum annarra félaga sem eru að veita sambærilega þjónustu.

Iðkendur í 3. flokki drengja árgangar 2000 og 2001 greiða árgjald kr 57.000.- (* mánaðargjald 5.181 kr)
Iðkendur í 4. flokki drengja árgangar 2002 og 2003 greiða árgjald kr 57.000.- (* mánaðargjald 5.181 kr)
Iðkendur í 5. flokki drengja árgangar 2004 og 2005 greiða árgjald kr 57.000.- (* mánaðargjald 5.181 kr)
Iðkendur í 6. flokki drengja árgangar 2006 og 2007 greiða árgjald kr 57.000.- (* mánaðargjald 5.181 kr)
Iðkendur í 7. flokki drengja árgangar 2008 og 2009 greiða árgjald kr 36.500.- (* mánaðargjald 3.318 kr)
Iðkendur í 8. flokki drengja árgangar 2010 og 2011 sjá upplýsingar á síðu flokksins

* Mánaðargjöld eru miðuð við 11 mánaða dreyfingu á árgjaldi

Aðrar upplýsingar

Ferðakostnaður og mótakostnaður
Er greiddur af iðkendum, kostnaðurinn er misjafn eftir í hvaða flokki iðkandi er og hver verkefnin eru. Knattspyrnudeildin greiðir kostnað þjálfara í keppnisferðum.

Samstarf við foreldra
Knattspyrnudeildin mun funda með foreldrum í öllum flokkum og þar eru ákvarðanir teknar um umfang verkefna hvers flokks. Einnig munum við fá foreldra til að mynda með okkur foreldra ráð fyrir hvern flokk sem vinnur með stjórn og þjálfara að móta þau verkefni og málefni sem snúa að hverjum flokk fyrir sig og að koma að verkefnum sem deildin stendur fyrir.

Keppnisbúningur
Iðkendur í 3. flokki og en í 4. flokki og niður í 7. flokki eiga sína keppnisbúninga sjálfir. Sjá annars undir Vörur hér á heimasíðunni.

Sokkar
Keppnissokkar eru hvitir. Engum iðkanda er heimilt að nota annan lit í keppni og skal þjálfari sjá til að þessi regla sé virt. Sérstakir keppnissokkar eru til hjá deildinni í Vallarhúsinu. Sjá annars undir Vörur hér á heimasíðunni.

Félagsgallinn
Allir iðkendur þurfa að eiga félagsgallann og er skilt að mæta með hann á keppnisstað, til að nota við upphitun svo og til að halda á sér hita í hléum á keppnisstað. Sjá annars undir Vörur hér á heimasíðunni.