Jafnréttisstefna Ungmennafélags Njarðvíkur (UMFN)

Allir hafa jafnan rétt og tækifæri til þess að stunda íþróttir innan raða UMFN. Þar skulu einstaklingar metnir af eigin verðleikum óháð kynferði, kynþætti, kynhneigð, þjóðerni, uppruna, litarhætti,trúarskoðunum, efnahag eða stöðu að öðru leyti.

Koma skal í veg fyrir kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni innan félagsins.

Jafnréttissjónarmiða er gætt í hvívetna í starfi hjá UMFN og hvers kyns mismunun ekki liðin.

UMFN veitir báðum kynjum tækifæri á að æfa jafn mikið og jafn oft og gerir ekki greinarmun á karla- og kvennaflokkum við ákvörðun
æfingatíma.UMFN gerir sömu ráðningarkröfur til þjálfara karla- og kvennaflokka og kappkostar að hafa vel menntaða og hæfa þjálfara í öllum deildum
og flokkum óháð aldri og kynferði. Laun þjálfara á barna- og unglingasviði taki mið af menntun þeirra og reynslu en ekki kynferði
þeirra sjálfra eða þeirra sem þeir þjálfa. Laun taka einnig mið af markaðnum og lúta lögmáli um framboð og eftirspurn.

UMFN leggur áherslu á að iðkendur, félagsmenn og starfsmenn hafi ekki uppi orð eða athafnir sem líta má á sem kynja- eða
kynþáttamisrétti gagnvart öðrum, hvort sem um ræðir einstaklinga eða hópa innan eða utan félagsins. Áhersla er lögð á að iðkendur og
aðrir félagsmenn geri ekki athugasemdir við litarhátt, talsmáta eða annað í fari iðkenda, ættingja þeirra eða keppinauta sem skilja má
sem særandi athugasemd um uppruna þeirra.

Jafnréttisstefna sé virk í öllu starfi UMFN.

Sjá í viðhengi hér jafnréttisáætlun  

Jafnréttisstefnan sé endurskoðuð á fjögurra ára fresti.