Reykjanesbær płaci corocznie każde dziecko, które ma miejsce zamieszkania w gminie i mieści się w szkole podstawowej. 35000 (od 1 stycznia 2018 r.) Na subsydiowanie uznanych sportów, – wypoczynek i dzieło sztuki. Płatność nie może przekroczyć kosztu kursu. Warunkami korzystania z zachęt jest to, że planowana praca jest prowadzona pod kierunkiem trenera i nauczyciela / mentora.

Zobacz zasady dotyczące zachęt. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z przedstawicielem sportu i rekreacji pod adresem hafthor.birgisson@reykjanesbaer.is